Ing. Martin Ježek

Ing. Martin Ježek

realitní makléř

Hlavní město Praha

Volat

Mým posláním je pomoci Vám koupit nemovitost bezpečně a výhodně. Jako realitní konzultant se specializuji na zastupování kupujících při vyhledání nemovitostí a při jednání s prodávajícím. Může se jednat o koupi nemovitosti pro vlastní bydlení nebo na investici. Svým klientům zároveň poskytuji kompletní předprodejní a poprodejní servis – od financování nemovitosti, přes zajištění kvalifikované právní podpory až po převod energií. U investičních nemovitostí zajistím vyhledání vhodného nájemce a správu nájemního vztahu po celou dobu trvání. Zaměřuji se zejména na rezidenční nemovitosti v Praze a ve středních Čechách.

Jaké výhody s mojí pomocí získáte?

 • šetříte svůj čas a peníze,

 • zajistíte si bezpečnost celého obchodu,

 • máte po celou dobu na své straně partnera, který chrání Vaše zájmy,

 • vybíráte z širší nabídky nemovitostí,

 • máte neustálý přehled o nejnovějších nabídkách na trhu,

 • jste mezi prvními, kdo reaguje na novou atraktivní nabídku na trhu,

 • získáte objektivní rady a doporučení,

 • využíváte výhody jedné kontaktní osoby pro všechny realitní nabídky,

 • získáte pozici preferovaného zájemce o koupi,

 • nepodstupujete nepříjemná jednání o podmínkách koupě s prodávajícím či jeho makléřem,

 • přesto můžete díky mému zastoupení získat lepší cenu,

 • jste-li cizinec, získáte přístup na český realitní trh bez jazykových či jiných bariér.

O mě

Moje podnikání je založené na hodnotách, které dávají mému životu smysl: poctivost, důvěra, otevřenost a etika. Dlouhodobý vztah pro mě znamená více než krátkodobý zisk. Celou svoji kariéru jsem pracoval v mezinárodních firmách v oblasti služeb; mám zkušenosti z konzultantských a manažerských pozic.

Hovořím plynně anglicky a domluvím se německy.

My mission is to help you buy property safely and at a favourable price. As a property consultant, I specialize in representing buyers in property searches and in negotiations with property sellers. This can be buying a home or a property for investment. I also provide my clients with a complete pre- and post-sale service – from financing the property, to providing qualified legal support, to utility transfers. For investment properties, I ensure finding a suitable tenant and managing the lease relationship throughout its duration. I focus mainly on residential properties in Prague and Central Bohemia.

What benefits do you get with my help?

 • you save your time and money,

 • you will secure the safety of the whole deal,

 • you always have a partner on your side who protects your interests,

 • you choose from a wider range of properties,

 • you have a constant overview of the latest listings on the market,

 • you are among the first to react to new attractive listings on the market,

 • you get objective advice and recommendations,

 • you benefit from a single point of contact for all property listings,

 • you become a preferred buyer,

 • you do not face uncomfortable negotiations with the seller or their broker about the terms of the purchase,

 • you can still get a better price thanks to my representation,

 • if you are a foreigner, you get access to the Czech property market without language or other barriers.

About me

My business is based on the values that give my life meaning: honesty, trust, openness, and ethics. A long-term relationship means more to me than short-term profit. I have worked my entire career in international service companies; I have experience in consulting and management positions.

I am fluent in English and can speak German.


ORŠULIAK reality, partner Justo